การก่อตั้งบริษัทสตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นแนวความคิดของคณะกรรมการบริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของกาว ในกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ  จากเป็นเพียงองค์กรเล็ก ๆ  ที่ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กาวให้กับงาน อุตสาหกรรมบางประเภท ภายในระยะเวลา 20 ปี สตาร์ บอนด์ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายตลาดของกาวสำหรับ อุตสาหกรรมในวงกว้างได้มากขึ้น เนื่องจากเราได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวให้ตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ  ของลูกค้า เอาใจใส่และให้บริการลูกค้าอย่างสุดความสามารถ ปัจจุบัน สตาร์ บอนด์ เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ต่าง ๆ  เรามีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้าและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เสมอมา เราตั้งใจที่จะเดินหน้า พัฒนาผลิตภัณฑ์กาวและให้บริการลูกค้าในวงการอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง