โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์กาวสำหรับอุตสาหกรรมของบริษัท สตาร์

บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ใกล้กับนิคม

อุตสาหกรรมอมตะนคร โรงงานผลิตตั้งอยู่บนเนื้อที่ 16 ไร่ (25,600

ตารางเมตร) เนื้อที่ใช้สอยจริง คือ 2,400 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย

อาคารสำหรับฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพสินค้า (Quality Control) ตัวโรงงาน

และโกดังสินค้า ปัจจุบันกำลังการผลิตสินค้าอยู่ที่ 600 ตันต่อเดือน

การจัดการดูแลระบบการผลิตและดำเนินงานอยู่ภายใต้ระบบ “5 ส” และ

ISO 9001:2008

 

          สำหรับการเดินทางไปยังโรงงานผลิต สามารถแบ่งออกเป็น

2 เส้นทาง คือ

1) การเดินทางโดยใช้ถนนบางนา-ตราด

2) การเดินทางโดยใช้ถนนกรุงเทพ-ชลบุรี สายใหม่ (มอเตอร์เวย์)

ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

การผลิต