“กาว คำสั้น ๆ แต่มากด้วยความหมาย มีคุณประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตประจำวัน

                                                               และวงการอุตสาหกรรมทั่วไป”

 

 

 

                                                 นายวันชัย ตัณฑศิริ

                                                 กรรมการผู้จัดการ

 

 

 

 

               “การเดินหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาวให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

                 เป็นความตั้งใจของเราที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดีที่สุด”

 

 

 

                                                                                                                             นายสมชาย สวนะปรีชา

                                                                                                                     ผู้จัดการโรงงานและฝ่ายวิจัย

 

 

 

 

 

                                                   “สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือความพึงพอใจของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา”

 

 

 

 

                                                 นายสมชาย กรสุธาทิพย์กุล

                                                 ผู้จัดการฝ่ายขาย (แผนกยานยนต์)

 

 

 

 

            “เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเสมือนพันธมิตรทางธุรกิจ เพราะเราสามารถเติบโตไปด้วยกัน”

 

 

 

 

                                                                                                                               นายณัฐพล รัตนผาสุก

                                                                                                                              ผู้จัดการฝ่ายการตลาด