นโยบาย

 

          บริษัท สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ไม่ได้เป็น เพียงผู้ผลิตกาวสำหรับอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่เรายังมี

ทีมงานในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการใหม่ ๆ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิคจนเป็น

ที่พอใจของลูกค้า และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทเราจึงได้พัฒนาเพื่อเข้าสู่ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 ภายใต้นโยบายที่ว่า “สร้างความพึงพอใจ

ให้กับลูกค้าด้วยการพัฒนาสินค้าให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการพัฒนาวิธีการทำงานที่เป็นระบบด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของพนักงานทุกระดับ ทำให้วันนี้เราได้รับการ รับรองระบบคุณภาพในการผลิต ติดตั้งและบริการจาก ISO 9001 อย่างเป็นทางการ จากสถาบัน United Registrar of System (URS) ตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน