บริการ

 

          แม้ว่าบริษัท สตาร์ บอนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด

จะก่อตั้งโดยคนไทยทั้งหมด แต่บริษัทของเราก็ได้รับ

การสนับสนุนทางเทคนิคและข้อมูลเป็นประจำจาก

แหล่งผลิตเทคโนโลยีต่างประเทศ เช่น เยอรมนี

สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เป็นต้น นอกจากนี้ พนักงาน

ขายของเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่

เหมาะกับสินค้าของลูกค้า แผนกวิจัยและพัฒนาของเรา

พร้อมที่จะพัฒนาสูตรกาวให้ตรงกับความต้องการของ

ลูกค้าโดยเฉพาะ และเรายังมีการบริการหลังการขาย

คอยติดตามผลการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้า

ได้รับความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้น จึงมั่นใจได้ว่าลูกค้า

และผู้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท จะได้รับการบริการ

เกี่ยวกับตัวสินค้าและการสนับสนุนทางเทคนิคอย่าง

เหมาะสม